Remember, all our courses are now available online! More information on the online training page.

More

AgilePM® & AgileBA® Foundation

About the training

Agile project management is becoming more and more popular in many organizations nowadays,  and is used in almost all industries. When the agile work style is getting more popular, many organizations encounter problems related to recruiting well-prepared employees.

The AgilePM & AgileBA Foundation training is the answer to the needs of people, who not only dealing with business analysis in agile in their professional live, but also who wants to deal with it every day in the future.

During the training, the Participant has a chance to find out more about effective planning and management in accordance with AgilePM. In addition to this he can learn subjects related to business analysis, carried out throughout the entire life cycle of the project. The training contains  description of the role of Business Analyst in the world of agile project management and the tools supporting his daily work.

The training is in online form. The idea of the ONLINE training is similar to the course of the training taking place stationary – the trainer discusses issues in accordance with the agenda, answers to questions related to tasks in the Questions and Answers sessions. Participants pass the exam after training, which can be performed in online form as well.

Regular price (training + exam):

800 EUR | 720 GBP | 984 USD

Promotion:

670 EUR | 605 GBP | 825 USD

Buy Book

Do you have any question? Call to us!

+48 123 579 579

The training purpose

The training purpose

 • gaining knowledge of AgilePM project management methodology.
 • gaining knowledge of the subjects related to business analysis in accordance with AgileBA.
 • obtaining information on how to use business analysis in phases of the agile project’s life cycle.
 • preparation for the official, accredited AgilePM Foundation and AgileBA Foundation exams.
Duration

Duration

 • Combined Foundation level training takes 3 days and includes classes in the form of lectures and practical exercises.
 • On the third day of training, after the theoretical part, certification exams take place.
Target audience

Target audience

 • Project managers.
 • Business analysts.
 • Representatives of business departments.
 • Project management.
 • Project team managers.
 • Leaders of production teams.
 • Management and employees of service companies from the IT sector and other industries.
 • Everyone interested in learning about subjects related to business analysis.
 • All interested in obtaining AgilePM® and AgileBA® Foundation certification.
Language

Language

Training language:

 • The training language is English.

Language of materials:

 • English.
Benefits of training

Benefits of training

Benefits of training for the participant:

 • Practical tips for people managing agile projects or team members.
 • The opportunity to receive an internationally known certificate in the field of agile project management and/or agile business analysis.
 • Finding out what AgilePM means and understanding the benefits of using this approach.
 • Learning agile practices such as iterative development, timeboxing, modeling, facilitated workshops and prioritization.

Benefits of training for the organization:

 • Providing real business value earlier than traditional projects – thanks to many iterative deployments.
 • Supports building a more open organizational culture based on mutual trust.
 • Reduces the risk of delivering poor quality products by using an incremental and iterative approach for development.
 • Promotes the transparency of the work of the entire project team.
Exam and certification

Exam and certification

AgilePM and AgileBA exams provide the opportunity to obtain an official certificate issued by APMG International.

Admission to AgilePM and AgileBA exams at Foundation level is not associated with any entry requirements.

AgilePM® Foundation exam:

 • multi-choice test, consisting of 50 questions,
 • 50%, i.e. at least 25 points, is required to pass the exam,
 • the exam lasts 40 minutes,
 • English or German.

The participant who has obtained the number of points necessary to pass the exam, receives the international certificate in electronic form. In addition, the participant has the option of purchasing a paper certificate by selecting the appropriate option when booking the training.

The AgilePM® Foundation certificate is valid indefinitely.

AgileBA® Foundation exam:

 • multi-choice test, consisting of 50 questions,
 • 50%, i.e. at least 25 points, is required to pass the exam,
 • the exam lasts 40 minutes,
 • English or German.
 • The participant who obtained the number of points necessary to pass the exam, receives the international certificate in paper form.

The AgileBA® Foundation certificate is valid indefinitely.

Persons who have obtained the AgilePM or AgileBA certificate after May 1, 2017 have the opportunity to take advantage of an annual free membership in the Agile Business Consortium.

The benefits of membership in the Agile Business Consortium include:

 • belonging to a leading Agile development organization,
 • access to online webinars,
 • 20% discount on all products in the Agile Business Consortium online store,
 • access to content intended only for members of the Agile Business Consortium.

* The offer applies only to new consortium members.

Training program

Download the PDF version
 • What is Agile? Why use DSDM®?
 • Philosophy, principles and design variables.
 • Preparation for success.
 • DSDM process.
 • People - roles and responsibilities in DSDM.
 • DSDM products.
 • Key practices of DSDM.
 • Planning and control.
 • Workshops.
 • Modelling.
 • Iterative development.
 • The role of Business Analyst in the world of Agile.
 • Business Case in Agile.
 • Agile project stakeholders.
 • Requirements and User Stories.
 • Requirements planning and project lifecycle estimation.
 • The lifecycle of the requirements in the Agile project.

Open training

We organize open training online.
Do you have any question?

Contact us

(+48) 123 579 579
office@inprogress-training.com

Closed training

Let's talk about training for your company!

Contact us

(+48) 123 579 579
office@inprogress-training.com

Stay in touch

Contact Me - kopia

Show more

Newsletter

Do you want to get the information about discounts and news in Inprogress? Leave us your e-mail and stay up-to-date!

Co - administrators of your personal data in connection with subscribing to the newsletter are INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Show more

By clicking ‘Sign up’ you allow to processing by INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. your E-mail to sending the newsletter.

x

Book the place

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.