Remember, all our courses are now available online! More information on the online training page.

More

Change Management Foundation&Practitioner

About training

Change Management Foundation is a collection of concepts and good practices of change management in an organization. It is based on proven and recommended methods of streamlining business change implementation and maintenance. Thanks to the presented methods of working with individual persons and teams from the perspective of learning, motivating, communicating, creating, and presenting the vision of change, as well as dealing with resistance, trainees improve the efficiency of change implementation. What is more, after completing the training, the participants will be more aware of how to build structures supporting the implementation of changes—change management teams and change agent networks.

Change Management Practitioner concentrates on applying Change Management Institute guidelines and adapting them to a specific organizational change situation. The Change Management Practitioner training is created based on an extended Case Story, which will allow trainees to use gained knowledge in practice. The method of conducting the course helps you to understand how the work of a Change Manager should be perceived in an organization, and presents possible solutions to the most common problems.

The training is accredited by APMG. This means that is has successfully undergone a strict process of quality audit. Thanks to that, this training prepares you to the certification exam.

The training is in online form. The idea of the ONLINE training is similar to the course of the training taking place stationary – the trainer discusses issues in accordance with the agenda, answers to questions related to tasks in the Questions and Answers sessions. Participants pass the exam after training, which can be performed in online form as well.

Regular price (training + exam):

1200 EUR | 1080 GBP | 1476 USD

Promotion:

1050 EUR | 945 GBP | 1300 USD

Buy Book

Do you have any question? Call to us!

+48 123 579 579

Training objectives

Training objectives

 • To gain complete knowledge of terminology, tools, approaches promoted by the Change Management Institute within Change Management and used in organization change management.
 • To prepare trainees to an official accredited exam.
Duration of the training

Duration of the training

 • The training lasts 5 days.
 • The Foundation level exam takes place on the third day of training, after the learning part.
 • The Practitioner level exam takes place on the last day of training.
Target group

Target group

Persons involved in change management processes in an organization.

 • Organization change managers/leaders.
 • Change management consultants.
 • Persons who want to confirm their competences with an international certificate.
Language of the training

Language of the training

Language of the training:

 • The training is conducted in English.

Language of materials:

 • English.
Benefits of the training

Benefits of the training

 • You will learn the terminology of efficient change implementation.
 • You will learn how to use tools, approaches, techniques supporting the change process.
 • You will learn the roles, principles, and duties of leaders in change implementation.
 • You will gain knowledge on personality models and their identification techniques.
 • You will understand the relations between a change in an organization and individual changes of a unit, and how such a change affects the surroundings.
 • Number of PDU: 35
Exam and certification

Exam and certification

Change Management Foundation exam:

This training is accredited by APMG. This means that is has successfully undergone a strict process of quality audit. Thanks to that, this training prepares you to the certification exam. The Foundation level exam takes place on the third day of training, after the learning part.

Examination procedure:

 • The exam consists of 50 single choice test questions and takes 40 minutes.
 • In order to pass, you need to have at least 25 correct answers.
 • No learning aids are allowed during the exam.
 • The exam can be taken in Polish or in English.
 • A certificate issued by APMG is valid without time limits.

A participant who obtained the required number of points to pass the exam receives an international certificate in electronic. Additionally You can buy a paper version of the certificate.

Change Management Practitioner exam:

The training is accredited by APMG. This means that is has successfully undergone a strict process of quality audit. Thanks to that, this training prepares you to the certification exam. The Practitioner certificate can be granted only to the Foundation certificate holders.

Examination procedure:

 • It is a choice test consisting of 4 areas of questions referring to a scenario.
 • In order to pass, you need to have at least 40 points (out of 80).
 • You have 150 minutes to write the exam; it can be taken in Polish or English.
 • During the exam, you can only use the official Change Management coursebook in English.
 • The Change Management Practitioner certificate is issued by APMG for the period of 5 years.

A trainee who receives the number of exam points necessary to pass gets an international certificate in electronic. Additionally You can buy a paper version of the certificate.

Training programme

Download the PDF version
 • Pretest
 • Module 1 – Change and Individual
 • Module 2 – Change and Organization
 • Module 3 – Change and Stakeholders Management
 • Module 4 – Change in Practice
 • Module 5 – Case Story: introduction to the change initiative
 • Module 6 – Complementing subject-matter knowledge based on the Case Story
 • Module 7 – Maintaining changes
 • Module 8 – Case Story Continuation
 • Module 9 – Creating conditions for building change supporting systems
 • Module 10 – Change Management Practitioner mock exam and exam check
 • Module 11 – Change Management Practitioner exam (2.5 h)

Open training

We organize open training online.
Do you have any question?

Contact us

(+48) 123 579 579
office@inprogress-training.com

Closed training

Let's talk about training for your company!

Contact us

(+48) 123 579 579
office@inprogress-training.com

Stay in touch

Contact Me - kopia

Show more

Newsletter

Do you want to get the information about discounts and news in Inprogress? Leave us your e-mail and stay up-to-date!

Co - administrators of your personal data in connection with subscribing to the newsletter are INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Show more

By clicking ‘Sign up’ you allow to processing by INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. your E-mail to sending the newsletter.

x

Book the place

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.