Remember, all our courses are now available online! More information on the online training page.

More

PMP® Academy– 5-day version

About the training

PMP® Academy is a 5-day intensive course based on PMBOK® Guide 5th Edition which is implemented using workshop methods. It combines a presentation of knowledge contained in PMBOK® Guide with practical exercises and numerous examples of specific questions for the Project Management Professional exams (PMP®) and Certified Associate in Project Management (CAPM®).

During the training, participants will learn about all groups of processes of the PMBOK® Guide: initiating, planning, implementation management, monitoring and controlling, and project closing.

The participant will learn these issues both in terms of knowledge necessary for attending the exams, as well as gain the skills of their practical application in projects.

After the course, each participant receives a certificate of completion of the accredited training issued by Inprogress.

Terms of training

Regular price:

1000 EUR | 900 GBP | 1230 USD

Promotion:

800 EUR | 720 GBP | 985 USD

Buy Book

Do you have any question? Call to us!

+48 123 579 579

Purpose of training

Purpose of training

 • Gaining knowledge of recommended tools and design techniques.
 • Comprehensive preparation for PMP and CAPM exams, becoming familiar not only with the required knowledge, but also a form of exam questions and typical design methods to answer them.
 • Presentation of Polish exam questions.
Training time

Training time

 • The training lasts 5 days.
 • The weekend training takes place at two weekends. One of them includes classes on Saturday and Sunday and the second – classes from Friday to Sunday.
Target group

Target group

 • Experienced project managers who want to improve their qualifications and confirm them by obtaining an internationally-recognized, prestigious Project Management Professional certificate – PMP
 • Less experienced project managers and project team members who wish to expand their knowledge and skills of project management, and confirm them by obtaining a Certified Associate in Project Management certificate – CAPM
 • Middle- and senior-level managers who want to expand their skills in management and supervision of projects.
Training language

Training language

Training language:

 • The training language is English.

Language of materials:

 • Materials are available in English.
Benefits of training

Benefits of training

 • Clearer project planning, efficient use of resources.
 • Efficient service of risks.
 • Improved communication.
 • Transparent and smooth control of scope, budget and project schedule.
 • Increase in the number of projects completed successfully, and increase in profitability of projects.
 • Gaining knowledge described in the world’s most popular project management standard – PMBOK® Guide.
 • Becoming familiar with typical design documents and methods of their adaptation to the specifics of their own projects.
 • Becoming familiar with a universal and consistent project management terminology, which allows for effective communication in project teams and with project stakeholders, especially in international projects.
 • Participant will gain or develop skills in project planning to avoid many problems during implementation.
 • Participant receives a confirmation of 40 hours of formal education (contact hours) in project management to meet the requirements for taking the certification exam (35 hours for PMP, 23 hours for CAPM).
 • Liczba PDU: 35
Exam and certification

Exam and certification

These exams are carried out by the Project Management Institute in designated exam centres.

Project Management Professional (PMP®) is the oldest and one of the most popular certificates for project managers on the market, which is issued by the largest professional organization for project management – Project Management Institute (PMI).

To take the exam you must have a minimum of 3 years of experience in project management.
The PMP exam is carried out using a computer, it consists of 200 multiple-choice questions and takes 4 hours. During the exam, it is not allowed to use any aids, including the PMBOK® Guide. The exam takes place in English or in Polish. The certificate is issued for 3 years – to extend its validity it is required to get 60 PDUs (Professional Development Units).

Certified Associate in Project Management (CAPM®) – the CAPM exam is carried out using a computer, it consists of 150 single-choice questions and takes 3 hours. During the exam, it is not allowed to use any aids, including the Guide. The exam takes place in English or in Polish. The certificate is issued for 5 years – to extend its validity it is required to take the exam again.

Training program

Download the PDF version
 • Pre-test
 • Rules for participation in the PMP®/CAPM® exam
 • PMP®/CAPM® exam
 • PMBOK® Guide terminology. Projects in an organization
 • Project integration management
 • Project scope management
 • Project time management
 • Project costs management
 • Project communication management
 • Project stakeholder involvement management
 • Project human resource management
 • Project risk management
 • Project quality management
 • Project order management
 • PMI Code of Ethics and Code of Professional Conduct
 • Sample exam
 • Summary of training

The earliest dates open training

Check the schedule

01.02 - 05.02.2021

Promotion!

 • - ONLINE -
 • Accredited training

from 985 USD

buybook

01.03 - 05.03.2021

Promotion!

 • - ONLINE -
 • Accredited training

from 985 USD

buybook

29.03 - 02.04.2021

Promotion!

 • - ONLINE -
 • Accredited training

from 985 USD

buybook

Zobacz także:

Open training

We organize open training online.
Do you have any question?

Contact us

(+48) 123 579 579
office@inprogress-training.com

Closed training

Let's talk about training for your company!

Contact us

(+48) 123 579 579
office@inprogress-training.com

Stay in touch

Contact Me - kopia

Show more

Newsletter

Do you want to get the information about discounts and news in Inprogress? Leave us your e-mail and stay up-to-date!

Co - administrators of your personal data in connection with subscribing to the newsletter are INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Show more

By clicking ‘Sign up’ you allow to processing by INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. your E-mail to sending the newsletter.

x

Book the place

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.