Details

 • 2 days
 • english
 • Accredited training
 • ikonka_euro_Inprogress online training: 200 €

Addons

 • exam: 245 €
 • e-book: 35 €

Training description

The AgilePM Practitioner training is implemented in the form of lectures and exercises.

During the training, the roles and responsibilities and the project life cycle with effective use of products are explained in detail. Participants will learn the principles of formulation and assessment of requirements. During this training, special emphasis is placed on using the methodology in practice. Participants will learn how to adapt AgilePM methodology to project requirements so that to make the best use of its potential.

During the training, the Planning Poker estimation technique is used. It helps teams to assess, among others, effort of creating requirements. This technique is used to avoid the so-called “group syndrome”, i.e. Mutual effect of participants at each session.

After the course, each participant receives a certificate of completion of the accredited training issued by Inprogress.

Training goal

 • Gaining knowledge, which will enable selection of relevant elements of AgilePM methodology to individual situations in a project.
 • Deepening knowledge of AgilePM methodology.
 • Preparation for the accredited AgilePM Practicioner exam.

Benefits

 • Skuteczne wykorzystanie narzędzi stosowanych w projektach, realizowanych zgodnie z AgilePM.
 • Umiejętność kontroli projektu.
 • Zapewnienie sprawnej komunikacji między biznesem oraz zespołem wytwórczym.
 • Nabycie umiejętności rozdzielania ról i zakresu odpowiedzialności w projekcie.
 • Zdobycie świadomości, w jaki sposób skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści ze zrealizowanych projektów.
 • Liczba PDU: 14

Target group

 • Project managers.
 • Project managing persons.
 • Project team managers.
 • Creative team managers.
 • Executives and employees of service companies from the IT sector.
 • People interested in raising skills in project management and document their competence with AgilePM certificate recognized worldwide.

Certification

O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Egzamin AgilePM Practitioner

 • Egzamin testowy, składający się z 4 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza,
 • Maksymalna liczba punktów: 80.
 • Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 40 punktów,
 • Egzamin trwa 150 minut,
 • Język polski lub angielski,
 • W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika „AgilePM® Agile Project Management
 • Handbook v2”
 • Certyfikat AgilePM® Practitioner ważny jest przez 5 lat.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo, uczestnik ma możliwość zakupienia certyfikatu w formie papierowej, wybierając odpowiednią opcję podczas rezerwacji szkolenia.

Training programme

 • Roles and responsibilities – the project manager’s point of view,
 • Agile project management in a lifecycle according to DSDM,
 • Effective use of products,
 • Delivery on time – a combination of MOSCOW and Timeboxing techniques,
 • People, teams and interactions,
 • Requirements and User Stories,
 • Estimation – how and when,
 • Planning in a lifecycle according to DSDM,
 • Quality – never compromise on quality,
 • Risk management,
 • Adaptation,
 • Tips for people planning to take the AgilePM Practicioner exam,
 • AgilePM Practicioner exam.

Duration

 • The Practitioner level training lasts two days and the exam takes place the day after the course.