Remember, all our courses are now available online! More information on the online training page.

More

We conduct ONLINE TRAINING on project management programmes management change management risk management services management organization managementCheck the details of VIRTUAL CLASSROOM TRAINING

PRINCE2® 6th Edition, AgilePM®, ITIL® 4 and other

We raise the qualifications and skills by project management training

Inprogress is an ACcredited Training Organisation (ATO) at APMG and PEOPLECERT and accredited Examination Unit (AEO) at PEOPLECERT, which entitles us to carry out accredited training seizing international certification exams. We also have a PMI Registered Education Provider affiliate that gives us the power to award Professional Development Units (PDU) points.

We provide training in project management (m.in. PRINCE2®, AgilePM®, PRINCE2 Agile®, PMP®, SMC™, SPOC™, SDC™, SAMC™), risk management (e.g. M_o_R®), program management (MSP®), organization management and IT services (e.g. COBIT®5 and ITIL®), Change Management, Software Engineering (IREB CPRE, UML, ISTQB®) and Facilitation (Facilitation).

Read more...

Why should you choose training in Inprogress?

<strong>About 11 500 </strong>satisfied Clients in 2019

About 11 500 satisfied Clients in 2019

<strong>8 training games</strong>in the price of training only here

8 training gamesin the price of training only here

<strong>99% </strong>PRINCE2® Foundation exam success rate

99% PRINCE2® Foundation exam success rate

<strong>On-line payment</strong> and payment postponing

On-line payment and payment postponing

<strong>Electronic readers</strong> in addition to traditional materials

Electronic readers in addition to traditional materials

<strong>Inprogress coaches </strong>are experienced practitioners

Inprogress coaches are experienced practitioners

Recommended dates of open training

Check the schedule

Join to the circle of our clients

"This is to express our appreciation of the excellent quality of training services offered by INPROGRESS who delivered the accredited PRINCE2 Foundation + Practitioner training ending with an exam for 15 international students of the Faculty of Energy and Fuel of AGH University of Science and Technology in Cracow in accordance with the highest standards "

"During trainings implementation, INPROGRESS applies effective and innovative training techniques and delivers knowledge in the scope of management based on the best international standards. Trainers transfer knowledge in an attractive and understandable way which translates into the number of people passing certified exams. Moreover,  very good organizational contract as well as advanced flexibility and responsiveness "

"PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k & PwC IT Services sp. z o.o. confirm that INPROGRESS Sp. z o.o. conducted several training sessions during the past 3 years for our employees. In times of COVID-19 we also had a chance to engage several groups in online training. AgilePM and PRINCE2 training certification conducted online "

"Cooperation at the organisational stage was timely and effective. The training was characterized by reliability and professionalism. The subject was presented in an interesting form, supported by examples and exercises. The involvement, knowledge and coaching skills of the guide also deserve attention. We are very confident in recommending Inprogress as a worthy partner in training"

"Training has been carried out professionally and with great care for the quality of service and the achievement of the objectives set. We cordially recommend Inprogress as a reliable provider of training services at the highest level."

Stay in touch

Contact Me - kopia

Show more

Newsletter

Do you want to get the information about discounts and news in Inprogress? Leave us your e-mail and stay up-to-date!

Co - administrators of your personal data in connection with subscribing to the newsletter are INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Show more

By clicking ‘Sign up’ you allow to processing by INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. your E-mail to sending the newsletter.

Book the place

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.

INPROGRESS Sp. z o.o. with its registered office in Krakow, at ul. Balicka 95, entered in the register of entrepreneurs maintained by the District Court in Krakow (Kraków – Śródmieście) Economic Division XI of the National Court Register under krs number 0000384161, with a share capital of PLN 300 000.00, which has a share capital of PLN 300 000.00, which has a share capital of PLN 300 000.00, which has a share capital of PLN 300 000.00, which has a share capital of PLN 300 000.00, which has a share capital of PLN 300 000.00. TAX ID: 677-235-70-01

INPROGRESS Skills Sp. z o.o. with its registered office in Krakow, at ul. Balicka 93A, entered in the register of entrepreneurs maintained by the District Court in Krakow (Kraków – Śródmieście) Economic Division XI of the National Court Register under krs number 00004945555, with a share capital of PLN 5 000.00, having a number tax identification TAX ID: 679-309-06-03

PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP® are registered trademarks or trademarks of the Project Management Institute. The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP®, MoP®, P3O®, P3M3®, ITIL®, M_o_R®, MoV® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. COBIT® is a registered trade mark of ISACA®. COBIT 5 logo is a registered trade mark of ISACA®. APMG-International Agile Project Management, Agile Business Analysis, Change Management, Facilitation, Human Figure Device logo i Swirl Device logo are registered trade marks of APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern are registered trade marks of Agile Business Consortium Limited in United Kingdom. PECB is a registered trade mark of Professional Evaluation and Certification Board Inc.

ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP®, M_o_R®, P3O®, MoP®, MoV® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.